להתחברות

Temple Beth Elohim

Spiritual Attunement | עמוד דיון

תקציר

Spiritual Attunement

Hasidic Reflections on Holistic Jewish Living

Rabbi Or Rose

Please read the text “A Meditation Upon Rising” in the Resource section and consider using this as personal practice over the next few mornings.

סכום ביניים

הדיון המורחב

x

, How might you use the "Azamrah" teaching from Rabbi Nachman of Bratslav as a source for personal meditation?

תגובות אחרונות

user profile image
discussion leader
21.11.2014 15:25

, How might you use the "Azamrah" teaching from Rabbi Nachman of Bratslav as a source for personal meditation?

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש